Realizacje

BMW Jaguar Salon

Przedmiotem opracowania jest przebudowa hali magazynowej w zakresie wydzielenia pod najemcę z przebudową zapleczy socjalno-biurowych, garażem oraz towarzysząca infrastrukturą techniczną przy ul. Łopuszańskiej 38 w Warszawie

Sumaryczna powierzchnia użytkowa w zakresie objętym opracowaniem: 6260,30 m2.

Zakres prac instalacyjnych