Realizacje

Marynarska Business Park

Przedmiotem opracowania jest PRZEBUDOWA PIĘTER 3-5 W BUDYNKU "A" W ZESPOLE BUDYNKÓW BIUROWYCH MARYNARSKA BUSINESS PARK W WARSZAWIE PRZY UL. TAŚMOWEJ 7 NA TERENIE DZIAŁKI EW. NR 8/2 Z OBRĘBU 0810 W DZIELINICY MOKOTÓW
Sumaryczna powierzchnia użytkowa w zakresie objętym opracowaniem: 3303 m2

DAIKIN

LUXVET

FRONTEX

Zakres prac instalacyjnych