Realizacje

Mennica Legacy Tower

WEWORK

Aranżacja biura na trzech kondygnacjach wykonana zgodnie z wymaganiami BREEAM
Sumaryczna powierzchnia użytkowa w zakresie objętym opracowaniem: około 6 tys m2
Kancelaria RYMARZ&ZDORT
Przebudowa części piętra 16 oraz piętra 17 dla Najemcy Rymarz Zdort w budynku biurowym Mennica Legacy Tower przy ul. Prostej 18 w Warszawie.
Aranżacja biura na kondygnacjach p16 i p17 wykonana zgodnie z wymaganiami BREEAM
Sumaryczna powierzchnia użytkowa w zakresie objętym opracowaniem: 1470 m2/piętro x 2 piętra = 2940m2
Zakres prac instalacyjnych